You are here

Recht van voorkoop - Check online voorkooprechten

Als vastgoedmakelaar moet je (potentiële) kopers informeren of er op het onroerend goed al dan niet een voorkooprecht rust. Dankzij de nieuwe gratis tool 'Recht van voorkoop' - beschikbaar op CIBweb.be en vastgoedloket.be - kan je dit voortaan snel en eenvoudig controleren.

Recht van voorkoop - Check online voorkooprechten

Als vastgoedmakelaar moet je (potentiële) kopers informeren of er op het onroerend goed al dan niet een voorkooprecht rust. Dankzij de nieuwe gratis tool 'Recht van voorkoop' - beschikbaar op CIBweb.be en vastgoedloket.be - kan je dit voortaan snel en eenvoudig controleren.

Je kan de opzoeking uitvoeren aan de hand van een adres of een perceelnummer. De tool geeft je vervolgens een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al je opvragingen.

Authentieke geografische databron
De bevraging gebeurt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en is het resultaat van een online bevraging van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' dat erkend is als authentieke geografische bron m.b.t. de Vlaamse Rechten van voorkoop. Het themabestand bevat alle percelen waarop een Vlaams voorkooprecht van toepassing is. Je hoeft geen andere bronnen te raadplegen.

Functies: 
  • Online bevraging van de authentieke bron bij de Vlaamse overheid (RVV-Themabestand)
  • Opzoeking Vlaamse rechten van voorkoop a.d.h.v. adres of perceelnummer 
  • Overzicht en archief van de aangevraagde uittreksels
  • Authenticatie met Immo-Connect
  • Verwerking van de aanvragen in de module orderbeheer
Partners: 
  • Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid)
  • CIB Vlaanderen