Home

Over ons

ORIS werd in 2004 opgericht met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden bij de evolutie naar de digitale economie en meer bepaald in het kader van de verwachte e-Government initiatieven. 

ORIS bouwde daartoe de afgelopen jaren een sector overkoepelende IT-infrastructuur uit die de koppelingen met diverse overheidsdiensten en commerciële partners mogelijk maakt. Hierbij volstaat het voor deze partners om met één representatieve organisatie samen te werken om diensten te ontsluiten naar alle vastgoedprofessionals.

Via de sector overkoepelende infrastructuur kan ORIS de automatisering van de informatie- en werkprocessen binnen de belangrijke professionele organisaties van de vastgoedsector realiseren (bv. het Sociaal Fonds voor de vastgoedsector - SF323, de beroepsvereniging CIB, het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - BIV , het Vlaams Instituut voor Vastgoedopleiding - VIVO, ...).

Services

 

Digitale dienstverlening

ORIS zet in op digitale diensten die het vastgoeddossier en de informatie- en werkprocessen van de vastgoedprofessional automatiseren. Dit kan zowel via een indirect model zijn, waarbij de diensten geïntegreerd worden bij partners, zoals sectorportalen en de softwarehuizen van de vastgoedprofessional, als via een direct model, waarbij de digitale diensten geïntegreerd worden als een aparte tool.

ORIS ontwikkelt hiervoor verschillende (web)applicaties en webservices die het mogelijk maken om deze digitale diensten te integreren in de werkomgeving van de vastgoedprofessional. Op die manier wordt niet alleen de brug gebouwd tussen de vastgoedsector en diverse overheidsdiensten, maar ook tussen de vastgoedsector en vele commerciële partners waarmee de vastgoedprofessional in contact komt.

 

Kruispuntsystemen

Alle digitale diensten worden ingeplugd op geïntegreerde kruispuntsystemen, waarbij:

  • Overkoepelende databases zorgen voor maximaal hergebruik van gegevens
  • Een éénmalige (eID) authenticatie toegang verleent tot de volledige Tool store
  • De digitale diensten kunnen geïntegreerd worden in verschillende channels of portalen
  • Alle digitale diensten worden aangeboden via een betaling per dienstenbundel, die vergoed wordt via de prepaid digitale portefeuille "ORIS Wallet"
 

Support, onderhoud en helpdesk

ORIS ondersteunt de eindgebruikers en partners van de digitale diensverlening.  Dit gebeurt onder de vorm van Service Level Agreements die de volgende diensten kunnen omvatten:

  • helpdesk
  • technische support
  • opleidingen
  • onderhoud van de software
  • beheer van de infrastructuur
 

Centraal aanmeldsysteem

Als digitale dienstverlener heeft ORIS, in samenwerking met overheden en partners, vastgoedtoepassingen ontwikkeld zoals RealSmart, KadasterFinder, MyRent Pro, AntiWitwas, CIBweb, COVAST, bizMart, en SmartBid. Aan deze tools is een centraal aanmeldsysteem gekoppeld dat het mogelijk maakt al deze toepassingen te gebruiken met één enkele account, genaamd Immo-Connect.

Niet enkel geeft Immo-Connect een verhoogd gebruiksgemak met één enkele account, er is eveneens een duidelijk proces voor het aanmaken van een nieuwe account, een overzichtelijk systeem voor het beheer van uw account, organisatie en medewerkers, alsook een 'Wallet' om makkelijk betalingen uit te kunnen voeren binnen onze toepassingen.

Contacteer ons

Ons kantoor

OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES, afgekort ORIS

 

Kortrijksesteenweg 1144 bus F

9051 Gent

09 243 10 23

info@orisnv.be

Maatschappelijke zetel:

Kortrijksesteenweg 1005

9000 Gent

Ond. Nr. 0866.381.630

POINT (3.6723311 51.0191046)